Verdere studiemogelijkheden

Wie de smaak van “theologie studeren” te pakken heeft, kan na onze cursus denken aan een vervolgstudie aan de Christelijke Hogeschool Ede. U kunt dan kiezen tussen een universitaire en een HBO-studie.

De HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede wordt bijzonder aanbevolen. De deeltijdopleiding (op zaterdag) wordt uitgevoerd in samenwerking met de Theologische School “Johannes Calvijn” van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk van Nederland.

Deze vervolgstudie is een 4-jarige beroepsopleiding. U wordt dan opgeleid voor kerkelijk werker. Het is ook mogelijk de lessen te volgen als toehoorder (cursist) zonder tentamens en stage. Zie www.che.nl.