Uitgangspunten

Uitgangspunten:

De basis en de uitgangspunten van deze cursussen van het samenwerkingsverband liggen in het Schriftgeloof volgens de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:

“Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar dat heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, (het) hebben gesproken.”

De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is er voor ieder die verlangt zijn kennis van de Bijbel te verbreden en te verdiepen. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied.

Het logo maakt duidelijk waar het in de cursus om gaat: studie en onderzoek, persoonlijke verdieping en vorming en dienst aan de gemeente en/of toerusting voor allerlei taken in de gemeente.

De cursus kan ook een opstap zijn naar verder verdiepende vorming.