Toelatingsvoorwaarden & Studiebelasting

Toelatingvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Ieder is welkom,
– ongeacht de genoten vooropleiding
– ongeacht kerklidmaatschap
– ongeacht leeftijd!
Wel wordt van de cursisten verwacht dat zij instemmen met de uitgangspunten en de doelstelling van deze cursussen.

Studiebelasting

Voor elk vak geven de docenten meestal opdrachten aan de cursisten mee voor zelfstudie. Deze thuisstudie hoeft niet gezien te worden als een absolute verplichting. Maar u bent daardoor wel beter in staat om optimaal gebruik te maken van wat in de lessen en de boeken aangeboden wordt.

Bij de aanvang van elk cursusjaar ontvangt u van de cursusleiding een boekenlijst met een overzicht van de inhoud van de vakken en de te gebruiken literatuur. Het is aan te bevelen te wachten met de aanschaf van boeken tot de docent daarover informatie heeft gegeven.

Het is de bedoeling van de cursusleiding dat de prijs van de noodzakelijk aan te schaffen boeken binnen uiterst redelijke perken blijft. Daarnaast kunnen suggesties worden gedaan voor andere, niet noodzakelijke boeken voor ge├»nteresseerden, die zich verder in de stof willen verdiepen en ori├źnteren.