Programma en rooster SG Middelharnis

Jaarthema seizoen 2022 – 2023:
Vrijheid en verdraagzaamheid
‘Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. In Nederland hebben
we veel vrijheid. Iedereen in Nederland heeft dezelfde vrijheden. Dat betekent dat ook
andere mensen mogen denken, zeggen en doen wat zij willen,’ zo stelt de Nederlandse
overheid in een boekje over de kernwaarden van Nederland. Natuurlijk voegt het daaraan
toe dat wij ons ook moeten houden aan de wet. Kortom, wij mogen doen wat niet verboden
is. Vrijheid heeft ook te maken met gebondenheid. Er zijn kaders waarbinnen we ons
moeten bewegen. Maar hoe gaan we daar mee om. En verder hoe verdraagzaam zijn we
naar elkaar?

Er wordt in de media volop de vrijheid gepredikt, terwijl we tegelijk onverdraagzaam zijn
richting mensen die bij bepaalde vrijheden kanttekeningen plaatsen. Hoe gaan we daar als
christen mee om? Met niet-christenen, maar ook in de kerk zelf? In hoeverre is daar sprake
van vrijheid en verdraagzaamheid? Het lijkt er steeds meer op dat onze samenleving,
inclusief de kerk, in al zijn vrijheid steeds onverdraagzamer wordt.
In het Oude testament klinkt de oproep om te blijven bij uw Bevrijder. Waarbij tegelijk de
Tien Geboden in het leven van Gods Verbondsvolk richtinggevend zijn. Maar hoe
verdraagzaam was nu het Verbondsvolk naar anders denkenden?
Paulus gaat in zijn brieven in op: De vrijheid in Christus! Maar hoe zit het met
meningsverschillen?

Maarten Luther heeft aan het begin van de Reformatie er al over nagedacht en geschreven.
Zie zijn boek: “De vrijheid van een christen”.
Maar dan wat betekent de christelijke vrijheid voor het leven binnen de kerk? In het
beoordelen van allerlei liturgische, pastorale en organisatorische problemen. Hoeveel
vrijheid is er in het lezen van de Schrift? En hoe zien we vrijheid terug in het pastoraat? Hoe
is de verhouding tussen “vrij zijn” en “geherderd” worden? Mag en kan alles?
Genoeg vragen om een aantal zaterdagmorgens bij stil te staan.

Lesrooster SG

Locatie:
Verenigingsgebouw De Hoeksteen
Ring 13
3241 CR MIDDELHARNIS