Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door middel van een inschrijfformulier, dat via de mail aan te vragen is bij de secretaresse (zie contactgegevens per cursusplaats). Het is mogelijk om vrijblijvend deel te nemen aan de kennismakingsmorgen, op de eerste zaterdag van september (vooraf graag opgeven bij de cursusleider van de cursusplaats).

Voor een passende spreiding van de cursisten over de verschillende cursusplaatsen wordt sterk aanbevolen dat u zich aanmeldt bij de cursusleider van de cursus in de regio van uw woonplaats. De cursus in Gouda heeft meestal veel cursisten. Woont u op redelijke afstand ten oosten van Gouda, meldt u zich dan dus aan voor Houten.