Betaalwijze

Voor Gouda, Harderwijk, Houten en Middelharnis:

Om de bankonkosten zo laag mogelijk te houden zijn wij overgegaan naar een automatische incasso.
De cursusleider zal naast het inschrijvingsformulier ook een formulier overhandigen waarmee u de penningmeester van de cursus TVG kunt machtigen het cursusgeld via automatische incasso te innen.

Wanneer u om de één of andere reden geen machtiging invult dan verzoeken wij u om het cursusgeld vóór 1 november over te maken op:

Bankrekening:  NL69 RABO 0121 3478 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Voor Rijssen moet het cursusgeld vóór 1 november 2014 worden overgemaakt op:

bankrekening:  NL26 RABO 0114 0535 45
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG RIJSSEN

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:

  1. Naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder.
  2. Het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of 4e jaar)