Betaalwijze

Voor Gouda, Houten en Middelharnis:

Om de bankonkosten zo laag mogelijk te houden zijn wij overgegaan naar een automatische incasso.
De cursusleider zal naast het inschrijvingsformulier ook een formulier overhandigen waarmee u de penningmeester van de cursus TVG kunt machtigen het cursusgeld via automatische incasso te innen.

Wanneer u om de één of andere reden geen machtiging invult dan verzoeken wij u om het cursusgeld vóór 1 november over te maken op:

Bankrekening:  NL69 RABO 0121 3478 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Voor Putten moet het cursusgeld vóór 1 november worden overgemaakt op:
Bankrekening:  NL69 RABO 0121 3478 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:

  1. Naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder.
  2. Het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of 4e jaar)

Voor Rijssen moet het cursusgeld vóór 1 november worden overgemaakt op:
bankrekening:  NL26 RABO 0114 0535 45
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG RIJSSEN

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:

  1. Naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder.
  2. Het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of 4e jaar)