Betaalwijze

Voor Gouda, Houten, Middelharnis en Putten moet het cursusgeld vóór 1 november worden overgemaakt op:

Bankrekening:  NL69 RABO 0121 3478 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Voor Rijssen moet het cursusgeld vóór 1 november worden overgemaakt op:
bankrekening:  NL26 RABO 0114 0535 45
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG RIJSSEN

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:

  1. Naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder.
  2. Het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of 4e jaar)