Opzet

De totale cursusduur is drie jaar. Men kan natuurlijk wel na één of twee jaar tijdelijk of voorgoed stoppen. De cursussen worden gegeven op zaterdagmorgen eens per twee weken.

Voor het cursusjaar 2016 – 2017 starten we D.V. op 3 september 20156 en eindigen we op 17 juni 2017. We hebben in totaal dus 22 lesmorgens.

Ieder die aan de cursus denkt te gaan deelnemen, doet er goed aan op de eerste cursusdag, 3 september 2016, om 9.30 uur aanwezig te zijn.

Op die eerste morgen wordt er namelijk door de cursusleider en docenten informatie gegeven over het programma, de lessen van het komende jaar en de te gebruiken boeken. Ook wordt het lesrooster uitgereikt.

Een cursusdag begint om 9.30 uur. Na drie lesuren, onderbroken door een pauze, sluiten we om 12.50 uur (in Rijssen van 9.00 uur tot 12.15 uur). De lessen duren elk 60 minuten. Er is uiteraard volop gelegenheid om vragen over het behandelde onderwerp te stellen.

Aan het eind van elk cursusjaar is er overleg tussen de jaargroepen en de cursusleiding, waarbij er geëvalueerd wordt. Opmerkingen en wensen van de cursisten worden ook besproken tijdens de vergadering van de docenten.