Lesrooster Rijssen 2017 – 2018

1e uur 9:00 10:00 uur
2e uur 10:15 11:15 uur
3e uur 11:15 12:15 uur

 

KG = Kerkgeschiedenis
NT = Nieuwe Testament
OT = Oude Testament
LIG = Leren in de gemeente
DOG = Dogmatiek
ETH = Ethiek
GO = Gemeenteopbouw
PAST = Pastoraat
DIAC = Diaconaat
MISS = Missiologie